top of page

Naudojimosi sąlygos

Dėkojame, kad pasirinkote ir užsiprenumeravote mūsų paslaugas. Šios taisyklės ir sąlygos skirtos jums geriau suprasti mūsų Paslaugas ir nustatyti bendrąsias jūsų ir mūsų teises bei pareigas, jei nuspręsite užsisakyti mūsų Paslaugas.
Šios taisyklės ir sąlygos yra taikomos ir reglamentuoja kiekvieną paslaugų užsakymo internetu, el. paštu ar programėlėje procesą, dėl kurio kartais susitariame tarp mūsų ir jūsų. Šios Taisyklės ir sąlygos bus laikomos patvirtintomis Vartotojų, kai jie pasiekia ir (arba) naudojasi Paslaugomis.
Naudodamiesi mūsų paslaugomis patvirtinate, kad perskaitėte mūsų privatumo politiką, pateiktą https://www.helpybox.lt/policy

1. Apibrėžimai
„Sutartis“ – reiškia šias Sąlygas.


„Mes“, „mes“ arba „Paslaugų teikėjas“ – tai UAB „Zacyšiaus Dvaras“, juridinio asmens numeris 300621871, buveinės adresas Rotušės a. 26, LT-44275 Kaunas, Lietuvos Respublika, įmonės duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.


„Jūs“ arba „Vartotojas“ – fizinis asmuo, atliekantis teisinį sandorį su jo verslu ar profesine veikla tiesiogiai nesusijusiais tikslais.


„Užsakymas“ – reiškia Paslaugų užsakymą, kurį Vartotojas pateikė naudodamasis Mobiliąja programėle, svetaine ar kitomis priemonėmis ir patvirtina Paslaugų teikėjas. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai Paslaugų teikėjas jį patvirtina, išsiųsdamas patvirtinimą el. paštu į Vartotojo el. pašto adresu.Užsakydamas Paslaugas Vartotojas sutinka su šia Sutartimi.


„Paslaugos“ – pagal kiekviename Užsakyme sutartas sąlygas Paslaugų teikėjas suteikia vartotojui prieigą prie kalbų mokymosi programinės įrangos, kuri siūloma kaip programinė įranga kaip paslauga, įskaitant visas susijusias svetaines, erdves, paslaugas, programas ir atitinkamas mokymosi turinį ir funkcijas, kaip nurodyta Užsakyme.


„Mobilioji programėlė“ – tai kalbų mokymosi mobilioji programėlė „Helpy Box“, skirta įdiegti Naudotojui priklausančiame mobiliajame įrenginyje. Programėlę „Mobile App“ galima atsisiųsti iš skirtingų mobiliųjų aplikacijų parduotuvių: (i) „Apple App Store“, skirta mobiliesiems įrenginiams su „iOS“ operacine sistema arba (ii) „Google Play“, skirta mobiliesiems įrenginiams su „Android“ operacine sistema. Mobilioji programėlė pasiekiama nemokamai.


„Paskyra“ – Paslaugų teikėjo elektroninė paslauga, pažymėta Jūsų pateiktu individualiu vardu (Vartotojo vardu) ir Slaptažodžiu mūsų informacinės sistemos išteklių rinkinys, leidžiantis naudotis Paslaugomis. Galite prisijungti prie Paskyros naudodami savo „Facebook“ arba „Google“ paskyrą arba prisiregistravę mobiliojoje programėlėje ir prisijungę prie savo paskyros naudodami savo

 

Vartotojo vardo ir slaptažodžio politiką.


„Vartotojo vardas“ – jūsų asmeninis vardas – el. pašto adresas, kurį pateikėte Mobiliojoje programėlėje kurdami Paskyrą.


„Slaptažodis“ – raidinių ir skaitinių simbolių eilutė, reikalinga norint atlikti autorizaciją prisijungiant prie Paskyros, kurią nustatote kurdami Paskyrą. Norint aptikti ir ištaisyti klaidas, norint užregistruoti paskyrą, slaptažodį reikia pakartoti du kartus. Jūs privalote saugoti slaptažodžius griežtai konfidencialiai (neatskleisti jų jokiai trečiajai šaliai). Suteikiame daug kartų galimybę pakeisti slaptažodį.

„Naujienlaiškis“ – elektroninė paslauga, leidžianti naujienlaiškius užsisakiusiems Vartotojams automatiškai gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją apie Paslaugas, kitus produktus, Mobiliąją programėlę, įskaitant naujus ir specialius pasiūlymus, siunčiamus Vartotojo nurodytu el. pašto adresu, gavus aiškų Naudotojo sutikimą. Paslaugų teikėjo Naujienlaiškio paslaugų teikimo sąlygos yra paaiškintos Privatumo politikoje.

 

„Turinys“ – visas Paslaugų turinys, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, visą Mobiliosios programėlės turinį, visą tekstą, grafiką, nuotraukas, muziką, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus, dizainą, kitus vaizdinius ženklus, iliustracijas, kompiuterių programos, duomenų bazės, programinė įranga ir/ar atskiros visų nurodytų objektų dalys, domenų vardai ir kiti verslo identifikatoriai, kurie yra Paslaugų teikėjo ar jų licencijų išdavėjų intelektinė nuosavybė.

 

„Duomenys“ – tai visi duomenys, dokumentai, kodai, slaptažodžiai ir bet kokia kita informacija, kurią Jūs pateikiate bet kokia forma naudojantis Paslaugomis.

 

„Mokestis“ – tai mokestis (išskyrus bet kokius mokesčius ir rinkliavas, jei taikoma) už naudojimąsi Paslaugomis. Mokėtinas mokestis priklauso nuo jūsų pasirinkto prenumeratos plano. Planai skiriasi pagal prenumeratos sąlygas ir kainas. Visa informacija apie prenumeratos planus pateikiama mobiliojoje programėlėje.

2. Įstatymo laikymasis
1. Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate nenaudoti mūsų Paslaugų jokiais neteisėtais ar šios Sutarties draudžiamais tikslais. Jūs įsipareigojate laikytis šios Sutarties ir visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų.

 

3.Paskyra

 1. Norėdami užsisakyti ir naudotis Paslaugomis, turite prisijungti prie savo paskyros ir sumokėti Mokestį.

 2. Jūs pareiškiate, kad visa informacija, kurią Jūs nurodėte registruojantis Paskyros metu, yra teisinga ir įsipareigojate ją ištaisyti, jei kuri nors informacija yra neteisinga arba buvo pakeista.

 3. Jūs negalite bendrinti ir (arba) dalytis savo Paskyros naudotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu ir (arba) kita prieigos prie paskyros informacija su jokiu kitu asmeniu. Tik jūs esate atsakingi už Paskyros naudojimą ir slaptažodžio bei kitos prieigos informacijos konfidencialumą.

 4. Jūs būsite atsakingas už bet kokį savo paskyros naudojimą ir veiklą, įskaitant bet kurios trečiosios šalies, kurią įgaliojote naudoti jūsų prisijungimo duomenis, naudojimą ir visus mokesčius už bet kokias paslaugas, kurias šios trečiosios šalys įsigijo naudodami jūsų paskyrą.

 5. Vartotojas atsako už Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius ar žalą, kai Naudotojas tyčia ar dėl neatsargumo atskleidžia savo tapatybę/slaptažodį trečiajai šaliai arba kai jo tapatybė ir Slaptažodis kitaip tapo žinomi neįgaliotiems asmenims, nebent Naudotojas apie tai nedelsiant praneša Paslaugų teikėjui. įtarimas, kad toks įvykis įvyko.

 6. Jūs suprantate ir sutinkate, kad neturite nuosavybės teisės į Sąskaitą. Turime teisę panaikinti Jūsų Paskyrą ir ištrinti visus su Jūsų Paskyra susijusius duomenis, jeigu Jūs pažeidėte šią Sutartį ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

 7. Jūs turite teisę ištrinti savo paskyrą naudodami mobiliąją programėlę arba galite susisiekti su mumis el. paštu support@helpybox.com, kad galėtume ją ištrinti už jus.

4. Paslaugų užsakymas ir naudojimas


1. Suteikiame jums teisę pasiekti ir naudotis Paslaugomis mobiliojoje programėlėje per Paskyrą. Visa informacija apie mobiliosios programėlės funkcijas, prenumeratos tipus, mokesčius ir kita svarbi informacija pateikiama mobiliojoje programėlėje.
2. Norėdami naudotis Paslaugomis, turite: (i) turėti interneto prieigą; (ii) atsisiuntė mobiliąją programėlę; (ii) sumokėjo Mokestį (jei ne „nemokama bandomoji versija“); (iii) prisijungėte prie savo paskyros.
3. Kai užsisakote Paslaugas ir mokate už jas, jums suteikiama neišimtinė, neperleidžiama, neperleidžiama teisė naudotis Paslaugomis visame pasaulyje griežtai pagal šią Sutartį.

4. Jūs įsipareigojate ir sutinkate, kad:

 1. Jūs nustatote, kas ir kokiu mastu naudoja Paskyrą ir (arba) Mobiliąją programėlę;

 2. Jūs esate visiškai atsakingas už tuos, kurie naudojasi Paskyra ir/ar Mobiliąja programėle;

 3. Jūs esate atsakingi, kad Paskyra ir (arba) Mobilioji programėlė būtų naudojamos pagal galiojančius įstatymus.

5. Nemokamai keturiolika (3) dienų galite naudotis „nemokamą bandomąją“ Paslaugų versiją, jei Programėlėje Mobilioji programėlė nenumato kitų bandomųjų sąlygų.

 

6. Mes turime teisę bet kuriuo metu be įspėjimo sumažinti, apriboti ar kitaip modifikuoti nemokamam bandomajam naudojimui teikiamas paslaugas. Jokios garantijos, žalos atlyginimo ir prieinamumo įsipareigojimai netaikomi nemokamam bandomajam naudojimui. Mes turime teisę bet kuriuo metu nedelsiant atšaukti arba nutraukti bet kokį nemokamą bandomąjį naudojimą. Atsižvelgiant į šios Sutarties sąlygas, nemokamas bandomasis naudojimas gali baigtis ir automatiškai virsta įprastu mokamų Paslaugų naudojimu.
7. Paslaugas galima užsisakyti ne trumpesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

5. Mokesčiai ir mokėjimo sąlygos

 1. Mokestis už naudojimąsi Paslaugomis nustatomas pagal galiojančius mokesčius, kurie pateikiami Mobiliojoje programėlėje.

 2. Mokestis galioja visą prenumeratos laikotarpį, kurį sudaro atitinkami mėnesiniai mokesčiai. Mėnesinis mokestis automatiškai nurašomas iš jūsų banko sąskaitos.

 3. Galite bet kada nutraukti Užsakymą naudodami savo paskyrą ir „atsisakyti prenumeratos“ arba susisiekę su mumis el. paštu support@helpybox.com.

 4. Nutraukus Užsakymą, mes grąžiname iš anksto sumokėtus ir nepanaudotus Paslaugų mokesčius. Reguliarus mėnesinis Paslaugų mokestis yra nurodytas Mobiliojoje programėlėje ir taikomas apskaičiuojant grąžintiną sumą.

 5. Mokestis negrąžinamas dėl to, kad Jūs nepasinaudojote Paslaugomis arba naudojote mažai, nepatiko ar dėl kitų subjektyvių priežasčių.

 6. Mokestį galite sumokėti banko kortele arba kitais Užsakymo metu Mobiliojoje programėlėje nurodytais būdais.

 7. Pasiliekame teisę keisti Mokesčius už naudojimosi Paslaugomis termino atnaujinimą likus ne mažiau kaip trisdešimčiai (30) dienų iki dabartinio naudojimosi Paslaugomis termino pabaigos. Jei nesutinkate su pakeistais Mokesčiais, neatnaujinkite prenumeratos, kitaip bus taikomi nauji Mokesčiai.

6. Intellectual Property Rights

 1. All Content on the Services is the intellectual property of us or their licensors and is protected by copyright and intellectual property laws of the Republic of Lithuania and international law.

 2. You agree that by using the Services, you do not acquire any rights to our Content and may use it only in accordance with this Agreement.

 3. You may not use the Content, including, but not limited to, publishing, selling, renting, copying, displaying, modifying, reproducing, and using it in any other way except for solely using it for your personal and informational purposes.

7. Jūsų duomenys

 1. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, galite pateikti/pateikti duomenis.

 2. Jūs suprantate ir pripažįstate, kad esate visiškai atsakingas už pateiktus Duomenis ir įsipareigojate neteikti Duomenų, kurių naudojimas pažeidžia autorių teises, trečiųjų šalių pramoninės ar intelektinės nuosavybės teises, yra neteisėtas, klaidinantis, kenksmingas, grasinantis, prieštaraujantis visuomenės moralei, įžeidžiantis. , šmeižikiški, kitaip žeminantys asmenų garbę ir orumą, skatinantys smurtą ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lytinę neapykantą ar diskriminaciją, platinantys, propaguojantys ar reklamuojantys pornografiją ir kitą neteisėtą veiklą, kitaip prieštaraujantys Lietuvos Respublikos įstatymams ir tarptautinius teisės aktus.

 3. Jūs sutinkate, kad neskelbsite jokios informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai siūlo parduoti prekes ir (arba) paslaugas, arba nukreipia kitus vartotojus į kitas svetaines, kad gautų daugiau informacijos apie prekes ir (arba) paslaugas.

 4. Laikoma, kad esate visų Duomenų, kuriuos pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis, savininku.

 5. Galime redaguoti arba keisti Jūsų Duomenų formatą (atlikti vertimus, modifikuoti, keisti dydį, maketą, dokumento tipą arba pašalinti metaduomenis), nepakeisime Jūsų pateiktos informacijos prasmės.

 6. Sutinkate teikti tik tokius duomenis, kurie nepažeidžia jokių įstatymų ar kitų teisių, įskaitant autorių teises, intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises. Jūs esate atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių teisių pažeidimus, susijusius su jūsų pateiktais duomenimis. Iš mūsų gali tekti pašalinti tam tikrus duomenis pagal galiojančius įstatymus.

8. Draudžiamas elgesys
1. Jūs negalite naudotis ar bandyti naudoti Paslaugas, kad atliktumėte bet kokius veiksmus, kurie galėtų pakenkti mums ar bet kuriai trečiajai šaliai, trukdyti Paslaugų veikimui arba naudotis Paslaugomis tokiu būdu, kuris pažeidžia įstatymus. Pavyzdžiui, be apribojimų negalite:

 

 • skelbti bet kokią programinę įrangą, dokumentus ar nuorodas į kitas svetaines arba skelbti turinį, kuriame yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali neigiamai paveikti mūsų Platformos veikimą ar funkcionalumą;

 • neleistinai „krapštyti“, „krapštyti“ arba rinkti asmeninę informaciją arba naudoti bet kokias neleistinas automatizuotas priemones informacijai rinkti;

 • naudoti Turinį bet kokiu būdu, kuris pažeidžia mūsų ar kitų vartotojų ar trečiųjų šalių teises, įskaitant autorių teises ir bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises;

 • naudotis Paslaugomis ar jų dalimis, kai nesate įgaliotas jų pasiekti, arba elkitės taip, kad išvengtumėte bet kokių apribojimų, taikomų jūsų naudojimuisi ar prieigai prie Paslaugų;

 • kopijuoti, atgaminti, platinti, skelbti, įvesti į duomenų bazę, rodyti, atlikti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, perduoti ar bet kokiu būdu naudoti bet kurią Paslaugų dalį, išskyrus turinį, kurį paskelbėte Paslaugose, arba nebent aiškus leidimas raštu;

 • platinti bet kurią Paslaugų dalį per bet kurį tinklą, įskaitant vietinį tinklą, nei parduoti ar siūlyti parduoti. Be to, šie failai negali būti naudojami kuriant bet kokią duomenų bazę;

 • imtis bet kokių veiksmų, kurie neprotingai ar neproporcingai apkrauna mūsų tinklą ar infrastruktūrą;

 • naudoti bet kokį įrenginį, programinę įrangą ar įprastą tvarką, kad trukdytų arba bandytų trukdyti tinkamam „Mobile All“ veikimui arba bet kokiai veiklai, atliekamai mobiliojoje programėlėje;

 • bandyti iššifruoti, dekompiliuoti, išardyti arba pakeisti bet kokią programinę įrangą, kurią sudaro Paslaugos arba bet kokiu būdu sudarančios jos dalį;

 • imtis bet kokio kito elgesio, kuris riboja ar trukdo kitam asmeniui naudotis Paslaugomis;

 • imtis bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia Paslaugų sistemos ar tinklo saugumą arba kelia jiems grėsmę.

9. Atsakomybės apribojimas

 1. Laikydamiesi Sutartyje nustatytų apribojimų ir tiek, kiek leidžia įstatymai, būsime atsakingi tik už tiesioginę žalą, kurią jūs faktiškai patyrėte dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo teikiant Paslaugas.

 2. Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, nesame atsakingi jums ar kitiems už bet kokią netiesioginę žalą arba duomenų, galimybių, reputacijos, pelno ar pajamų praradimą, susijusį su mūsų Paslaugų naudojimu.

 3. Vartotojas žino ir pripažįsta, kad Vartotojo prieiga prie Paslaugų, pavyzdžiui, prieiga prie interneto, negali būti garantuota ir mes neatsakome už jokius jo paties Naudotojo interneto ryšio ar įrangos trūkumus.

 4. Vartotojas yra susipažinęs su esminėmis Mobiliosios programėlės funkcijomis ir funkcijomis ir pripažįsta, kad jos atitinka Vartotojo poreikius ir pageidavimus. Paslaugų mastą, pobūdį ir kokybę nustato ši Sutartis.

 5. Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame jokios konkrečios kalbų mokymosi pažangos ar kalbos mokymosi sėkmės, kurią Vartotojas pasieks naudodamasis Paslaugomis.

10. Sutarties pakeitimas ir Sutarties nutraukimas

 

 1. Retkarčiais galime taisyti ir (arba) atnaujinti šią Sutartį, kad ji įsigaliotų ateityje ir prireikus dėl techninių, ekonominių ar teisinių priežasčių. Apie bet kokį šios Sutarties pataisymą Vartotojui turi būti pranešta teksto forma (pakanka paprasto el. pašto adreso) ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki siūlomos įsigaliojimo datos. Vartotojas gali patvirtinti arba nesutikti su peržiūra iki siūlomos įsigaliojimo datos. Laikoma, kad taisymas yra patvirtintas Naudotojo, nebent Vartotojas paprieštarautų peržiūrai iki siūlomos įsigaliojimo datos.

 2. Dabartinę ir galiojančią Sutarties versiją visada galite rasti mobiliojoje programėlėje.

 3. Mes galime bet kada atšaukti arba sustabdyti Paslaugų teikimą, jei sužinome, kad nesilaikote šios Sutarties ar kitų taikomų įstatymų.

 4. Galite bet kada nutraukti šią Sutartį, informuodami mus el. paštu support@helpybox.com arba tiesiog atsisakę Paslaugų prenumeratos paskyroje.

11. Teisė atsisakyti Sutarties

 

 1. Naudotojas, sudaręs nuotolinę Sutartį, gali atsisakyti Sutarties per keturiolika (3) dienų nenurodydamas jokios priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigsis keturiolika (3) dienų nuo datos, kai pirmą kartą buvo užsakyta naudotis Platforma. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti šios Sutarties, turite atsiųsti mums el. laišką el. pašto adresu support@helpybox.com, kad praneštumėte apie savo sprendimą atsisakyti šios Sutarties, pateikdami nedviprasmišką pareiškimą, kad norite atsisakyti sutarties. susitarimas. Galite naudoti pridedamą pavyzdinę formą (priedas Nr. 1), tačiau tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka išsiųsti pranešimą, kad pasinaudojate teise atsisakyti šios Sutarties nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui. Teisė atsisakyti Sutarties ar jos nutraukimo nepanaikina ir nepaneigia Jūsų teisės nutraukti Sutartį, kaip nurodyta 10.4 punkte.

 2. Jei atsisakysite šios Sutarties, mes jums grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias pasirinkus kitą pristatymo būdą nei pigiausias standartinis pristatymas). mes), nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika (3) dienų nuo tos dienos, kai mus informavo apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių dėl tokio kompensavimo.

 3. Vartotojas aiškiai sutinka, kad Paslaugų teikėjas pradėtų vykdyti Sutartį nepasibaigus 11.1 punkte nurodytam atsisakymo terminui. Vartotojas pripažįsta, kad duodamas šį sutikimą jis neteks teisės atsisakyti Sutarties, kai tik mes pradėsime vykdyti Sutartį.

12. Duomenų apsauga

 1. Naudotojas ir Paslaugų teikėjas visada turi laikytis visų taikomų privatumo ir duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant BDAR, bet tuo neapsiribojant.

 2. Paslaugų teikėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas išsamiau aprašytas Paslaugų teikėjo privatumo politikoje, kurią galite rasti čia.

13. Baigiamosios nuostatos

 1. Sutartį ir mūsų Paslaugų teikimą reglamentuoja ir aiškinama pagal Lietuvos teisę. Bet koks ginčas, kilęs dėl šios Sutarties ir mūsų Paslaugų, sprendžiamas tarpusavio derybų būdu, o nepavykus – kreiptis į kompetentingus Lietuvos Respublikos teismus.

 2. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa negaliojanti, jūs privalote laikytis visų kitų šios sutarties nuostatų.

 3. Mes galime perleisti visas savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį be jūsų sutikimo, jei toks teisių ir pareigų perdavimas neturės neigiamos įtakos jūsų padėčiai pagal šią Sutartį. Jūs negalite perleisti ar perleisti jokių savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško mūsų sutikimo, o bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas bus laikomas negaliojančiu.

 4. Jei turite mums pretenzijų, pateikite jas raštu el. pašto adresu support@helpybox.com. Taip pat turite teisę ginčą išspręsti kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas office@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba į jos teritorinius padalinius, arba užpildykite paraiškos formą EGS platformoje (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng =LT).

 5. Jei turite klausimų dėl šios Sutarties ar Paslaugų, susisiekite su mumis el. paštu support@helpybox.com kita kontaktinė informacija pateikiama mobiliojoje programėlėje.

bottom of page